Vés al contingut

Departaments EPSEVG

701 - ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 702 - CIENCIA DELS MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA
707 - ENGINYERIA, SISTEMES, AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL 709 - ENGINYERIA ELECTRICA
710 - ENGINYERIA ELECTRONICA 712 - ENGINYERIA MECANICA
713 - ENGINYERIA QUIMICA 717 - EXPRESSIO GRAFICA A L'ENGINYERIA
723 - CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ 729 - MECANICA DE FLUIDS
732 - ORGANITZACIO D'EMPRESES 737 - RESISTENCIA DE MATERIALS I ESTRUCTURES A L'ENGINYERIA
744 - ENGINYERIA TELEMATICA 748 - DEPARTAMENT DE FÍSICA
749 - DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 756 - DEPARTAMENT DE TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I TÈCNIQUES DE COMUNCIACIÓ

 • 701 - ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Cap de secció del departament:Xavier Masip Bruin

Web: http://www.ac.upc.es

 • 702 - CIENCIA DELS MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA

Cap de secció del departament:Josep Anton Picas Barrachina

Web: http://www.cmem.upc.edu

 • 707 - ENGINYERIA, SISTEMES, AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL

Cap de secció del departament:Pau Marti Colom

Web: http://webesaii.upc.es

 • 709 - ENGINYERIA ELECTRICA

Cap de secció del departament:Ignasi Perat Benavides

Web: http://www.epsevg.upc.edu/dee/

 • 710 - ENGINYERIA ELECTRONICA

Cap de secció del departament:Jordi Prat Tasias

Web: http://www.eel.upc.edu/

 • 712 - ENGINYERIA MECANICA

Cap de secció del departament:Joan Sole Rovira

Web: http://www.em.upc.edu

 • 713 - ENGINYERIA QUIMICA

Cap de secció del departament:Salvador Buti Papiol

Web: http://www.eq.upc.edu

 • 717 - EXPRESSIO GRAFICA A L'ENGINYERIA

Cap de secció del departament:Juan Jose Aliau Pons

Web: http://www.ege.upc.edu

 • 723 - CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ

Cap de secció del departament:Josep M. Merenciano Saladrigues

Web: http://www.lsi.upc.es

 • 729 - MECANICA DE FLUIDS

Cap de secció del departament:Montserrat Carbonell Ventura

Web: http://www.mf.upc.edu

 • 732 - ORGANITZACIO D'EMPRESES

Cap de secció del departament:Marta Diaz Boladeras

Web: http://www.doe.upc.edu

 • 737 - RESISTENCIA DE MATERIALS I ESTRUCTURES A L'ENGINYERIA

Cap de secció del departament:Marta Muste Rodriguez

Web: http://www.rmee.upc.edu

 • 744 - ENGINYERIA TELEMATICA

Cap de secció del departament:Rafael Morillas Varon

Web: http://www.entel.upc.edu

 • 748 - DEPARTAMENT DE FÍSICA

Cap de secció del departament:Juan Soler Ruiz

Web: http://dfen.upc.edu

 • 749 - DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Cap de secció del departament:Josefina Antonijuan Rull

Web: http://www.mat.upc.edu

 • 756 - DEPARTAMENT DE TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I TÈCNIQUES DE COMUNCIACIÓ

Cap de secció del departament:Elisabet Arno Macia

Web: https://thatc.upc.edu/ca