Horaris d'assignatures 2018/2019 - Q2 per al grup D45


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:30-9:30

DIRT VGA105 D4511
SIEL VGA017 D4521 :s2
DIRT VGB005 D45DIRT VGA123 D4521
SIEL VGA017 D4511 :s1
ELRM VGA027 D4511 :s2
DIRT VGA105 D4512
TAD2 VGA207 D45

9:30-10:30

10:30-11:30

SIEL VGB008 D45SIEL VGA017 D4523 :s1
ELRM VGA027 D4512 :s1
SIEL VGB007 D45 :s2
TAD2 VGA025 D4511
SIEL VGA017 D4512 :s1
EMPR VGB109 D4511
SIEL VGA017 D4522 :s2
ELRM VGA027 D4521 :s2
TAD2 VGA025 D4512

11:30-12:30

12:30-13:30

ELRM VGB007 D45ELRM VGB008 D45 :s2
SIEL VGA017 D4513 :s1
EMPR VGB005 D45TAD2 VGA025 D4521
EMPR VGB109 D4512

13:30-14:30


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340075 DISSENY I REPRESENTACIÓ TÈCNICA

DOLORES LÓPEZ MEMBRILLA

D45 CAT
340075 DISSENY I REPRESENTACIÓ TÈCNICA

DOLORES LÓPEZ MEMBRILLA

D4511 CAT
340075 DISSENY I REPRESENTACIÓ TÈCNICA

MARIA ALBA TORRAS SENDRA

D4511 CAT
340075 DISSENY I REPRESENTACIÓ TÈCNICA

DOLORES LÓPEZ MEMBRILLA

D4512 CAT
340075 DISSENY I REPRESENTACIÓ TÈCNICA

MARIA ALBA TORRAS SENDRA

D4521 CAT
340077 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS

MARTA MUSTÉ RODRÍGUEZ

D45 CAT
340077 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS

ELSA PEREZ GUINDAL

D45 CAT
340077 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS

PEDRO CASARIEGO VALES

D4511 CAT
340077 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS

JOSE LUIS JUNQUERA FERNANDEZ-DIEZ

D4511 CAT
340077 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS

JOSE LUIS JUNQUERA FERNANDEZ-DIEZ

D4512 CAT
340077 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS

ELSA PEREZ GUINDAL

D4521 CAT
340028 EMPRESA

MARTA DIAZ BOLADERAS

D45 CAT
340028 EMPRESA

MARTA DIAZ BOLADERAS

D4511 CAT
340028 EMPRESA

NATHALIE SEGURA CASTRO

D4511 CAT
340028 EMPRESA

MARTA DIAZ BOLADERAS

D4512 CAT
340028 EMPRESA

NATHALIE SEGURA CASTRO

D4512 CAT
340030 SISTEMES ELÈCTRICS

JOSEP FONT MATEU

D45 CAT
340030 SISTEMES ELÈCTRICS

JOSEP FONT MATEU

D4511 CAT
340030 SISTEMES ELÈCTRICS

JOSEP FONT MATEU

D4512 CAT
340030 SISTEMES ELÈCTRICS

JOSEP FONT MATEU

D4513 CAT
340030 SISTEMES ELÈCTRICS

RAMON CAUMONS SANGRA

D4521 CAT
340030 SISTEMES ELÈCTRICS

RAMON CAUMONS SANGRA

D4522 CAT
340030 SISTEMES ELÈCTRICS

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ

D4523 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

JOSE MARIA COLOMER MUR

D45 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

JOAN VICENT CASTELL BALAGUER

D45 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

MANUEL LOPEZ MEMBRILLA

D45 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

HERNAN ALBERTO GONZALEZ ROJAS

D45 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

MARIA ALBA TORRAS SENDRA

D45 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

HERNAN ALBERTO GONZALEZ ROJAS

D4511 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

MANUEL LOPEZ MEMBRILLA

D4511 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

JOSE MARIA COLOMER MUR

D4511 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

MARIA ALBA TORRAS SENDRA

D4511 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

OSCAR MARTÍN RAYA

D4511 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

JOAN VICENT CASTELL BALAGUER

D4512 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

HERNAN ALBERTO GONZALEZ ROJAS

D4512 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

MANUEL LOPEZ MEMBRILLA

D4512 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

MARIA ALBA TORRAS SENDRA

D4512 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

JOSE MARIA COLOMER MUR

D4512 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

MARIA ALBA TORRAS SENDRA

D4521 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

JOSE MARIA COLOMER MUR

D4521 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

JOAN VICENT CASTELL BALAGUER

D4521 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

MANUEL LOPEZ MEMBRILLA

D4521 CAT
340076 TALLER DE DISSENY II

HERNAN ALBERTO GONZALEZ ROJAS

D4521 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340077 ELRM Elasticitat i resistència dels materials 6.00 ESP 737
340075 DIRT Disseny i representació tècnica 6.00 ESP 717
340030 SIEL Sistemes elèctrics 6.00 AMB 709
340028 EMPR Empresa 6.00 BAS 732
340076 TAD2 Taller de disseny II 6.00 ESP 717


Imprimir aquest horari