Horaris d'assignatures 2024/2025 - Q1 per al grup D50


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:30-9:30

DIAO VGA114 D5021PRFA VGA020 D5011 :s1
PRFA VGA020 D5012 :s2
DIBA VGA212 D5011 :s2
SEDI VGA116 D5012 :s1
DIGR VGA213 D5021
PRFA VGA028 D5011 :s1
PRFA VGA028 D5012 :s2
DIBA VGB108 D5021 :s2
AGIL VGA213 D50
DIAO VGB008 D50SEDI VGA116 D5022 :s2
PRFA VGB003 D50 :s1

9:30-10:30

10:30-11:30

DIAO VGA114 D5011
DIBA VGA212 D5012 :s2
PRFA VGA020 D5021 :s1
PRFA VGA020 D5022 :s2
DIGR VGA213 D5011
PRFA VGA028 D5021 :s1
PRFA VGA028 D5022 :s2
SEDI VGA116 D5021 :s2
DIBA VGB005 D50
AGIL VGA213 D5012
AGIL VGA213 D5011
DIGR VGB003 D50SEDI VGB005 D50

11:30-12:30

12:30-13:30

PRFA VGB003 D50SEDI VGA116 D5011 :s1
DIGR VGA213 D5012
DIBA VGB005 D50 :s1
SEDI VGB104 D50 :s2
DIAO VGA111 D5012

13:30-14:30

14:30-15:00

15:00-16:00

MOT1 VGA032 D50
FOR1 VGA209 D50
MOT1 VGA211 D50
FOR1 VGA032 D50

16:00-17:00


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340694 ÀGIL

BALDUINO BLANQUÉ MOLINA

X50 CAT
340694 ÀGIL

BALDUINO BLANQUÉ MOLINA

X5011 CAT
340078 DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

MARIA ALBA TORRAS SENDRA

D50 CAT
340078 DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

HERNAN ALBERTO GONZALEZ ROJAS

D50 CAS
340078 DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

MARIA ALBA TORRAS SENDRA

D5011 CAT
340078 DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

ERICK DAVID CHÁVEZ PEREDA

D5011 CAS
340078 DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ EGEA

D5012 CAS
340078 DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

HERNAN ALBERTO GONZALEZ ROJAS

D5012 CAS
340078 DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

MARIA ALBA TORRAS SENDRA

D5012 CAT
340078 DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

MARIA ALBA TORRAS SENDRA

D5021 CAT
340078 DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

ERICK DAVID CHÁVEZ PEREDA

D5021 CAT
340079 DISSENY BÀSIC

ALEJANDRO TREJO OMEÑACA

D50 CAT
340079 DISSENY BÀSIC

ALEJANDRO TREJO OMEÑACA

D5011 CAT
340079 DISSENY BÀSIC

ALEJANDRO TREJO OMEÑACA

D5012 CAT
340079 DISSENY BÀSIC

ALEJANDRO TREJO OMEÑACA

D5021 CAT
340080 DISSENY GRÀFIC

SERGI BUENO ARROYO

D50 CAT
340080 DISSENY GRÀFIC

SERGI BUENO ARROYO

D5011 CAT
340080 DISSENY GRÀFIC

SERGI BUENO ARROYO

D5012 CAT
340080 DISSENY GRÀFIC

SERGI BUENO ARROYO

D5021 CAT
340036 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

SEVERINO ABAD PEQUEÑO

X50 CAS
340036 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

ORIOL CUATRECASAS CASTELLSAGUES

X5011 CAT
340036 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

JASMINA BERBEGAL MIRABENT

X5011 CAT
340036 ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

SEVERINO ABAD PEQUEÑO

X5012 CAS
340095 PROCESSOS DE FABRICACIÓ

SERGI MENARGUES MUÑOZ

D50 CAT
340095 PROCESSOS DE FABRICACIÓ

OSCAR MARTÍN RAYA

D5011 CAT
340095 PROCESSOS DE FABRICACIÓ

OSCAR MARTÍN RAYA

D5012 CAT
340095 PROCESSOS DE FABRICACIÓ

SERGI MENARGUES MUÑOZ

D5021 CAT
340095 PROCESSOS DE FABRICACIÓ

SERGI MENARGUES MUÑOZ

D5022 CAT
340098 SISTEMES ELECTRÒNICS PEL DISSENY

MARIANO LOPEZ GARCIA

D50 CAS
340098 SISTEMES ELECTRÒNICS PEL DISSENY

JOSE LUIS GARCIA DE VICUÑA MUÑOZ DE LA NAVA

D5011 CAS
340098 SISTEMES ELECTRÒNICS PEL DISSENY

JOSE LUIS GARCIA DE VICUÑA MUÑOZ DE LA NAVA

D5012 CAS
340098 SISTEMES ELECTRÒNICS PEL DISSENY

MATIAS CARANDELL WIDMER

D5021 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340078 DIAO Disseny assistit per ordinador 6.00 ESP 717
340079 DIBA Disseny bàsic 6.00 ESP 717
340095 PRFA Processos de fabricació 6.00 ESP 702
340098 SEDI Sistemes electrònics pel disseny 6.00 AMB 710
340080 DIGR Disseny gràfic 6.00 ESP 717
340708 MOT1 Moto Student 1 0.00 OP 709
340706 FOR1 Formula Student 1 0.00 OP 707
340694 AGIL Agil 6.00 OP 709


Imprimir aquest horari