Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q1 per al grup D71


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:30-9:30

ENUA VGA213 D71

9:30-10:30

10:30-11:30

ENUA VGA213 D7111

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

14:30-15:00

15:00-16:00

TCAP VGB108 D7111
MARK VGB005 D71
TCAP VGB108 D7111
DIDU VGA212 D71
INPS VGA114 D71

16:00-17:00

17:00-18:00

TEEE VGB104 D71 :s1
TEEE VGB104 D7112 :s2
MARK VGB005 D7111
DIDU VGA212 D7111
TEEE VGB104 D71
INPS VGA108 D7111 :s1
INPS VGA108 D71 :s2

18:00-19:00

19:00-20:00

MARK VGB005 D7112
TEEE VGB104 D7111 :s1

20:00-21:00


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340265 DISSENY INCLUSIU I DISSENY CENTRAT EN L'USUARI

DANIEL GUASCH MURILLO

D71 CAT
340265 DISSENY INCLUSIU I DISSENY CENTRAT EN L'USUARI

DANIEL GUASCH MURILLO

D7111 CAT
340268 ENGINYERIA DE LA USABILITAT I L'ACCESSIBILITAT

MARTA DIAZ BOLADERAS

D71 CAT
340268 ENGINYERIA DE LA USABILITAT I L'ACCESSIBILITAT

ÀNGEL LABRADOR JANSÀ

D71 CAT
340268 ENGINYERIA DE LA USABILITAT I L'ACCESSIBILITAT

MARTA DIAZ BOLADERAS

D7111 CAT
340268 ENGINYERIA DE LA USABILITAT I L'ACCESSIBILITAT

ÀNGEL LABRADOR JANSÀ

D7111 CAT
340263 INTERACCIÓ PERSONA-SISTEMA

LUIS MIGUEL MUÑOZ MORGADO

D71 CAS
340263 INTERACCIÓ PERSONA-SISTEMA

ANDREU CATALA MALLOFRE

D71 CAT
340263 INTERACCIÓ PERSONA-SISTEMA

ANDREU CATALA MALLOFRE

D7111 CAT
340263 INTERACCIÓ PERSONA-SISTEMA

LUIS MIGUEL MUÑOZ MORGADO

D7111 CAS
340088 MÀRQUETING I PRODUCCIÓ

SEVERINO ABAD PEQUEÑO

D71 CAS
340088 MÀRQUETING I PRODUCCIÓ

JOSE MARIA COLOMER MUR

D71 CAT
340088 MÀRQUETING I PRODUCCIÓ

JOSE MARIA COLOMER MUR

D7111 CAT
340088 MÀRQUETING I PRODUCCIÓ

SEVERINO ABAD PEQUEÑO

D7111 CAS
340088 MÀRQUETING I PRODUCCIÓ

SEVERINO ABAD PEQUEÑO

D7112 CAS
340088 MÀRQUETING I PRODUCCIÓ

JOSE MARIA COLOMER MUR

D7112 CAT
340280 TÈCNIQUES D'ESCRIPTURA PER A L'ENGINYERIA

RACHEL MARY PLAYFAIR

X71 ANG
340280 TÈCNIQUES D'ESCRIPTURA PER A L'ENGINYERIA

RACHEL MARY PLAYFAIR

X7111 ANG
340280 TÈCNIQUES D'ESCRIPTURA PER A L'ENGINYERIA

RACHEL MARY PLAYFAIR

X7112 ANG

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340281 TCAP Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals 6.00 OP2 756
340088 MARK Marketing i Producció 6.00 ESP 732
340280 TEEE Tècniques d'escriptura per l'enginyeria 6.00 OP2 756
340265 DIDU Disseny inclusiu i disseny centrat en l'usuari 6.00 OP1 744
340263 INPS Interacció persona-sistema 6.00 OP1 340
340268 ENUA Enginyeria de la usabilitat i l'accessibilitat 6.00 OP1 732


Imprimir aquest horari