Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q2 per al grup E65


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

15:00-16:00

ACEL VGA209 E65 :s1
SIEP VGA211 E6512 :s2
SIEP VGA111 E6512 :s2
ACEL VGA211 E65CEER VGA211 E65CEER VGA209 E65 :s2
INEL VGA209 E65 :s1

16:00-17:00

17:00-18:00

SIEP VGA209 E6511 :s1
SIEP VGA105 E6511 :s1
SIEP VGA209 E65 :s2
ACEL VGA016 E6512 :s2
ACEL VGA016 E6511 :s1
SIEP VGA211 E65INEL VGA211 E65IEAI VGA106 E6512

18:00-19:00

19:00-20:00

IEAI VGA106 E6511CEER VGA211 E6512 :s2
CEER VGA211 E6511 :s1
INEL VGA109 E6512 :s2
INEL VGA109 E6511 :s1
IEAI VGA106 E65

20:00-21:00


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340110 ACCIONAMENTS ELÈCTRICS

PEDRO ANDRADA GASCON

E65 CAT
340110 ACCIONAMENTS ELÈCTRICS

JOAN MARC RODRÍGUEZ BERNUZ

E6511 CAT
340110 ACCIONAMENTS ELÈCTRICS

JOAN MARC RODRÍGUEZ BERNUZ

E6512 CAT
340106 CENTRALS ELÈCTRIQUES I ENERGIES RENOVABLES

JOSE IGNACIO PERAT BENAVIDES

E65 CAT
340106 CENTRALS ELÈCTRIQUES I ENERGIES RENOVABLES

JOSE IGNACIO PERAT BENAVIDES

E6511 CAT
340106 CENTRALS ELÈCTRIQUES I ENERGIES RENOVABLES

JOSE IGNACIO PERAT BENAVIDES

E6512 CAT
340107 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BT, MT I AT

RAMON CAUMONS SANGRA

E65 CAT
340107 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BT, MT I AT

RAMON CAUMONS SANGRA

E6511 CAT
340107 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BT, MT I AT

RAMON CAUMONS SANGRA

E6512 CAT
340105 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

JORDI BOADA RAFECAS

E6511 CAT
340105 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

JORDI BOADA RAFECAS

E6512 CAT
340105 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

RAMON CAUMONS SANGRA

E6512 CAT
340109 SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA

JOSEP FONT MATEU

E65 CAT
340109 SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA

JOSEP FONT MATEU

E6511 CAT
340109 SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA

JOSEP FONT MATEU

E6512 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340110 ACEL Accionaments Elèctrics 6.00 ESP 709
340109 SIEP Sistemes elèctrics de potència 6.00 ESP 709
340105 IEAI Instal·lacions elèctriques i automatització industrial 6.00 ESP 709
340106 CEER Centrals elèctriques i energies renovables 6.00 ESP 709
340107 INEL Instal·lacions elèctriques de BT, MT i AT 6.00 ESP 709


Imprimir aquest horari