Horaris d'assignatures 2024/2025 - Q1 per al grup I10


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:30-9:30

FISI VGB104 I10 :s1
FISI VGB104 I10 :s21
FISI VGA162 I1021 :s12
FISI VGA162 I1011 :s21
FOPR VGA105 I1011 :s1
FOPR VGA105 I1012 :s2
INCO VGA109 I1022
FISI VGA162 I1012 :s11
INCO VGB104 I10FOPR VGA109 I1011
INCO VGA108 I1012
FISI VGB104 I10

9:30-10:30

10:30-11:30

FOMA VGB104 I10FISI VGB104 I10 :s1
FISI VGA162 I1022 :s21
FOPR VGB104 I10FOPR VGA109 I1012
INCO VGA105 I1021
FOMA VGB104 I10

11:30-12:30

12:30-13:30

INCO VGB104 I10 :s2FOPR VGA109 I1021 :s2
FOMA VGB104 I10 :s1
FOPR VGA111 I1022 :s2
FOPR VGA108 I1022
INCO VGA114 I1011
FOPR VGA109 I1021

13:30-14:30


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340367 FÍSICA

JUAN SOLER RUIZ

I10 CAT
340367 FÍSICA

JUAN SOLER RUIZ

I1011 CAT
340367 FÍSICA

JUAN SOLER RUIZ

I1012 CAT
340367 FÍSICA

JUAN SOLER RUIZ

I1021 CAT
340367 FÍSICA

ALEXANDER LEBRATO GONZÁLEZ

I1022 CAS
340368 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ

BERNARDINO CASAS FERNÁNDEZ

I10 CAT
340368 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ

BERNARDINO CASAS FERNÁNDEZ

I1011 CAT
340368 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ

BERNARDINO CASAS FERNÁNDEZ

I1012 CAT
340368 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ

ALFONSO DA SILVA SAAVEDRA

I1021 CAT
340368 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ

BERNARDINO CASAS FERNÁNDEZ

I1022 CAT
340366 FONAMENTS MATEMÀTICS

JOAN VICENÇ GOMEZ URGELLES

I10 CAT
340369 INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS

SERGIO SANCHEZ LOPEZ

I10 CAT
340369 INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS

ADRIÁN ASENSIO GARCÍA

I1011 CAT
340369 INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS

ADRIÁN ASENSIO GARCÍA

I1012 CAT
340369 INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS

ADRIÁN ASENSIO GARCÍA

I1021 CAT
340369 INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS

SERGIO SANCHEZ LOPEZ

I1022 CAT
340369 INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS

ADRIÁN ASENSIO GARCÍA

I1022 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340367 FISI Física 7.50 BAS 748
340366 FOMA Fonaments matemàtics 7.50 BAS 749
340369 INCO Introducció als Computadors 7.50 BAS 701
340368 FOPR Fonaments de programació 7.50 BAS 723


Imprimir aquest horari