Horaris d'assignatures 2018/2019 - Q2 per al grup M66


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

15:00-16:00

ENFL VGA214 M66ESCI VGA027 M6611 :s1
DSAO VGA123 M6621
DSAO VGA105 M6611ENFL VGA214 M66 :s21
ENFL VGA214 M66 :s1

16:00-17:00

17:00-18:00

ESCI VGA027 M6622 :s2
DIMA VGA214 M66 :s1
DSAO VGB005 M66
DSAO VGA123 M66
ETER VGA214 M66 :s1
ETER VGA214 M66 :s21
ETER VGA214 M66

18:00-19:00

19:00-20:00

ETER VGA029 M6611 :s22
ENFL VGA029 M6611 :s12
DIMA VGA024 M6611 :s21
DIMA VGA024 M6612 :s22
ENFL VGA029 M6612 :s11
DIMA VGA024 M6621 :s11
DIMA VGA214 M66 :s22
ETER VGA029 M6612 :s11
ESCI VGA214 M66DIMA VGA214 M66ESCI VGA214 M66 :s1

20:00-21:00


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340055 DISSENY DE MÀQUINES

JUAN SOLE ROVIRA

M66 CAT
340055 DISSENY DE MÀQUINES

JUAN SOLE ROVIRA

M6611 CAT
340055 DISSENY DE MÀQUINES

JUAN SOLE ROVIRA

M6612 CAT
340055 DISSENY DE MÀQUINES

JUAN SOLE ROVIRA

M6621 CAT
340060 DISSENY I SIMULACIÓ ASSISTITS PER ORDINADOR

MARIA ALBA TORRAS SENDRA

M66 CAT
340060 DISSENY I SIMULACIÓ ASSISTITS PER ORDINADOR

HERNAN ALBERTO GONZALEZ ROJAS

M66 CAS
340060 DISSENY I SIMULACIÓ ASSISTITS PER ORDINADOR

MARIA ALBA TORRAS SENDRA

M6611 CAT
340060 DISSENY I SIMULACIÓ ASSISTITS PER ORDINADOR

JOSE LUIS JUNQUERA FERNANDEZ-DIEZ

M6611 CAS
340060 DISSENY I SIMULACIÓ ASSISTITS PER ORDINADOR

HERNAN ALBERTO GONZALEZ ROJAS

M6611 CAS
340060 DISSENY I SIMULACIÓ ASSISTITS PER ORDINADOR

PEDRO CASARIEGO VALES

M6611 CAT
340060 DISSENY I SIMULACIÓ ASSISTITS PER ORDINADOR

HERNAN ALBERTO GONZALEZ ROJAS

M6621 CAS
340060 DISSENY I SIMULACIÓ ASSISTITS PER ORDINADOR

MARIA ALBA TORRAS SENDRA

M6621 CAT
340060 DISSENY I SIMULACIÓ ASSISTITS PER ORDINADOR

JOSE LUIS JUNQUERA FERNANDEZ-DIEZ

M6621 CAS
340058 ENGINYERIA DE FLUIDS

MONTSERRAT CARBONELL VENTURA

M66 CAT
340058 ENGINYERIA DE FLUIDS

IVÁN NIETO REINA

M66 CAT
340058 ENGINYERIA DE FLUIDS

BLAY BUERA MUÑOZ

M6611 CAT
340058 ENGINYERIA DE FLUIDS

BLAY BUERA MUÑOZ

M6612 CAT
340056 ENGINYERIA TÈRMICA

JAUME MIQUEL MASALLES

M66 CAT
340056 ENGINYERIA TÈRMICA

BLAY BUERA MUÑOZ

M66 CAT
340056 ENGINYERIA TÈRMICA

JOSEP BADELL MIRET

M66 CAT
340056 ENGINYERIA TÈRMICA

JOSEP BADELL MIRET

M6611 CAT
340056 ENGINYERIA TÈRMICA

BLAY BUERA MUÑOZ

M6611 CAT
340056 ENGINYERIA TÈRMICA

JAUME MIQUEL MASALLES

M6612 CAT
340056 ENGINYERIA TÈRMICA

BLAY BUERA MUÑOZ

M6612 CAT
340057 ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS

JUAN TOTUSAUS MARGALET

M66 CAT
340057 ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS

JORDI FIGUEROLA ALBORNA

M66 CAT
340057 ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS

PEDRO CASARIEGO VALES

M66 CAT
340057 ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS

JORDI FIGUEROLA ALBORNA

M6611 CAT
340057 ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS

PEDRO CASARIEGO VALES

M6622 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340058 ENFL Enginyeria de fluids 6.00 ESP 729
340057 ESCI Estructures i construccions industrials 6.00 ESP 737
340055 DIMA Disseny de màquines 6.00 ESP 712
340056 ETER Enginyeria tèrmica 6.00 ESP 729
340060 DSAO Disseny i simulació assistit per ordinador 6.00 ESP 717


Imprimir aquest horari