Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q1 per al grup N11


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:30-9:30

FIS1 VGB007 N11SOAC VGB007 N11QUIM VGA211 N1122
INFO VGB111 N1121
SOAC VGB007 N1111 :s1
QUIM VGA040 N1122
SOAC VGB007 N1112 :s2
FIS1 VGB007 N11 :s21
FIS1 VGB007 N11 :s1
FOMA VGB001 N11

9:30-10:30

10:30-11:30

INFO VGB007 N11INFO VGA111 N1112
QUIM VGB108 N1111
QUIM VGA040 N1111
QUIM VGB007 N11FOMA VGB007 N11QUIM VGA207 N1112
QUIM VGA040 N1112

11:30-12:30

12:30-13:30

FIS1 VGA162 N1122 :s22
FIS1 VGA162 N1111 :s11
FIS1 VGA162 N1121 :s21
FIS1 VGA162 N1112 :s12
SOAC VGB007 N1121 :s1SOAC VGB007 N11 :s2QUIM VGA040 N1121
INFO VGA109 N1111
QUIM VGA207 N1121

13:30-14:30


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340023 FÍSICA I

ALEXANDER LEBRATO GONZÁLEZ

N11 CAS
340023 FÍSICA I

ALEXANDER LEBRATO GONZÁLEZ

N1111 CAS
340023 FÍSICA I

ALEXANDER LEBRATO GONZÁLEZ

N1112 CAS
340023 FÍSICA I

ALEXANDER LEBRATO GONZÁLEZ

N1121 CAS
340023 FÍSICA I

ALEXANDER LEBRATO GONZÁLEZ

N1122 CAS
340021 FONAMENTS MATEMÀTICS

JOANA D'ARC PRAT FARRAN

N11 CAT
340020 INFORMÀTICA

JAUME BAIXERIES I JUVILLÀ

N11 CAT
340020 INFORMÀTICA

JOSE ANTONIO ROMAN JIMENEZ

N1111 CAS
340020 INFORMÀTICA

BERNARDINO CASAS FERNÁNDEZ

N1112 CAT
340020 INFORMÀTICA

BERNARDINO CASAS FERNÁNDEZ

N1121 CAT
340022 QUÍMICA

SALVADOR BUTI PAPIOL

N11 CAT
340022 QUÍMICA

SALVADOR BUTI PAPIOL

N1111 CAT
340022 QUÍMICA

NATIVITAT SALVADO CABRE

N1111 CAT
340022 QUÍMICA

SALVADOR BUTI PAPIOL

N1112 CAT
340022 QUÍMICA

NATIVITAT SALVADO CABRE

N1112 CAT
340022 QUÍMICA

NATIVITAT SALVADO CABRE

N1121 CAT
340022 QUÍMICA

SALVADOR BUTI PAPIOL

N1121 CAT
340022 QUÍMICA

AGUSTIN FORTUNY SANROMA

N1122 CAT
340022 QUÍMICA

SALVADOR BUTI PAPIOL

N1122 CAT
340003 SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT

RAFAEL MORILLAS VARON

N11 CAT
340003 SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT

JOAQUIM OLIVE DURAN

N11 CAT
340003 SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT

JOAQUIM OLIVE DURAN

N1111 CAT
340003 SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT

MARCEL TORRENT BURGUES

N1111 CAT
340003 SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT

JOAQUIM OLIVE DURAN

N1112 CAT
340003 SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT

MARCEL TORRENT BURGUES

N1112 CAT
340003 SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT

JOAQUIM OLIVE DURAN

N1121 CAT
340003 SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT

PEDRO ANDRADA GASCON

N1121 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340023 FIS1 Física I 6.00 BAS 748
340020 INFO Informàtica 6.00 BAS 723
340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat 6.00 TRA 744
340022 QUIM Química 6.00 BAS 713
340021 FOMA Fonaments matemàtics 6.00 BAS 749


Imprimir aquest horari