Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q2 per al grup N15


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

15:00-16:00

QUIM VGB108 N1511
INFO VGA108 N1512
QUIM VGA040 N1511
INFO VGA111 N1511FIS1 VGA162 N1511 :s12
QUIM VGA209 N1521
QUIM VGA040 N1521
FOMA VGB104 N15

16:00-17:00

17:00-18:00

INFO VGB007 N15SOAC VGB007 N15FIS1 VGB005 N15 :s21
FIS1 VGB005 N15 :s1
QUIM VGA213 N1512
QUIM VGA040 N1512

18:00-19:00

19:00-20:00

FIS1 VGB005 N15FOMA VGB007 N15SOAC VGA213 N1511 :s2
FIS1 VGA162 N1512 :s21
SOAC VGA211 N15 :s1
QUIM VGA214 N15

20:00-21:00


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340023 FÍSICA I

JAVIER NAVARRO BOSQUE

N15 CAT
340023 FÍSICA I

ORIOL GARGALLO VICENTE

N1511 CAT
340023 FÍSICA I

JUAN SOLER RUIZ

N1511 CAT
340023 FÍSICA I

ORIOL GARGALLO VICENTE

N1512 CAT
340021 FONAMENTS MATEMÀTICS

DANIEL PONZ IRANZO

N15 CAT
340020 INFORMÀTICA

HUGO VALLS MANCHA

N15 CAT
340020 INFORMÀTICA

JOSE ANTONIO ROMAN JIMENEZ

N1511 CAS
340020 INFORMÀTICA

HUGO VALLS MANCHA

N1512 CAT
340022 QUÍMICA

M. LOURDES ROSET CALZADA

N15 CAT
340022 QUÍMICA

NATIVITAT SALVADO CABRE

N15 CAT
340022 QUÍMICA

M. LOURDES ROSET CALZADA

N1511 CAT
340022 QUÍMICA

AGUSTIN FORTUNY SANROMA

N1511 CAT
340022 QUÍMICA

M. LOURDES ROSET CALZADA

N1512 CAT
340022 QUÍMICA

AGUSTIN FORTUNY SANROMA

N1512 CAT
340022 QUÍMICA

M. LOURDES ROSET CALZADA

N1521 CAT
340022 QUÍMICA

AGUSTIN FORTUNY SANROMA

N1521 CAT
340003 SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT

RAFAEL MORILLAS VARON

N15 CAT
340003 SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT

JOAQUIM OLIVE DURAN

N15 CAT
340003 SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT

RAFAEL MORILLAS VARON

N1511 CAT
340003 SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT

JOAQUIM OLIVE DURAN

N1511 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340022 QUIM Química 6.00 BAS 713
340020 INFO Informàtica 6.00 BAS 723
340023 FIS1 Física I 6.00 BAS 748
340003 SOAC Sostenibilitat i accessibilitat 6.00 TRA 744
340021 FOMA Fonaments matemàtics 6.00 BAS 749


Imprimir aquest horari