Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q2 per al grup N26


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:30-9:30

CIMA VGB003 N26FIS2 VGA162 N2611 :s11
CIMA VGA028 N2621
FIS2 VGA162 N2612 :s12
CIMA VGA027 N2621
CAAV VGA214 N26CAAV VGA108 N2611 :s22
EQDI VGA105 N2611 :s21
EQDI VGA105 N2612 :s12
CAAV VGA108 N2612 :s21

9:30-10:30

10:30-11:30

CIMA VGA028 N2622
EXGR VGA108 N2611
CIMA VGA111 N2622
EQDI VGB101 N26 :s22
EQDI VGB101 N26 :s1
FIS2 VGA162 N2621 :s21
EXGR VGA105 N2612
CIMA VGA028 N2611
CIMA VGA114 N2611
FIS2 VGB001 N26 :s21
FIS2 VGB001 N26 :s1
EQDI VGA105 N2621 :s22
CAAV VGA108 N2621 :s22
CAAV VGA214 N26 :s1
CAAV VGA214 N26 :s21

11:30-12:30

12:30-13:30

EXGR VGB003 N26FIS2 VGB001 N26EQDI VGB008 N26CIMA VGA028 N2612
CIMA VGA111 N2612

13:30-14:30


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340026 CÀLCUL AVANÇAT

XAVIER PONS VIVES

N26 CAT
340026 CÀLCUL AVANÇAT

XAVIER PONS VIVES

N2611 CAT
340026 CÀLCUL AVANÇAT

XAVIER PONS VIVES

N2612 CAT
340026 CÀLCUL AVANÇAT

XAVIER PONS VIVES

N2621 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

ENRIQUE MARTIN FUENTES

N26 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

MARIA TERESA BAILE PUIG

N2611 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

TEODORO MUNIATEGUI PUIG

N2612 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

ENRIQUE MARTIN FUENTES

N2621 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

OSCAR MARTÍN RAYA

N2622 CAT
340025 EQUACIONS DIFERENCIALS

M. DE LAS NIEVES YBERN CARBALLO

N26 CAS
340025 EQUACIONS DIFERENCIALS

JOANA D'ARC PRAT FARRAN

N2611 CAT
340025 EQUACIONS DIFERENCIALS

JOANA D'ARC PRAT FARRAN

N2612 CAT
340025 EQUACIONS DIFERENCIALS

JOANA D'ARC PRAT FARRAN

N2621 CAT
340024 EXPRESSIÓ GRÀFICA

FREDERIC VILÀ MARTÍ

N26 CAT
340024 EXPRESSIÓ GRÀFICA

JAVIER ANTONIO NAVAS LOPEZ

N26 CAS
340024 EXPRESSIÓ GRÀFICA

ÀNGEL LABRADOR JANSÀ

N2611 CAT
340024 EXPRESSIÓ GRÀFICA

ROGER MARTÍNEZ LOSADA

N2612 CAT
340027 FÍSICA II

MANUEL MORENO LUPIAÑEZ

N26 CAT
340027 FÍSICA II

ALEXANDER LEBRATO GONZÁLEZ

N2611 CAS
340027 FÍSICA II

DIEGO ALEJANDRO OCHOA GUERRERO

N2612 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340040 CIMA Ciència dels materials 6.00 AMB 702
340024 EXGR Expressió gràfica 6.00 BAS 717
340027 FIS2 Física II 6.00 BAS 748
340025 EQDI Equacions diferencials 6.00 BAS 749
340026 CAAV Càlcul avançat 6.00 BAS 749


Imprimir aquest horari