Horaris d'assignatures 2018/2019 - Q2 per al grup N26


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:30-9:30

CIMA VGB003 N26CIMA VGA028 N2621EXGR VGA111 N2611CAAV VGB003 N26 :s21
CAAV VGB003 N26 :s1

9:30-10:30

10:30-11:30

CAAV VGB003 N26EQDI VGB003 N26 :s1
EQDI VGB003 N26 :s21
CIMA VGA028 N2611
EXGR VGA105 N2612
FIS2 VGA207 N26EQDI VGA214 N26

11:30-12:30

12:30-13:30

EXGR VGB003 N26CAAV VGA105 N2611 :s22
EQDI VGA123 N2612 :s11
FIS2 VGA114 N2612 :s22
FIS2 VGA114 N2621 :s12
EQDI VGA123 N2611 :s12
FIS2 VGA114 N2611 :s21
CAAV VGA105 N2612 :s21
FIS2 VGB003 N26 :s1
FIS2 VGB003 N26 :s21
CIMA VGA028 N2612

13:30-14:30


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340026 CÀLCUL AVANÇAT

JOANA D'ARC PRAT FARRAN

N26 CAT
340026 CÀLCUL AVANÇAT

M. DE LAS NIEVES YBERN CARBALLO

N2611 CAS
340026 CÀLCUL AVANÇAT

M. DE LAS NIEVES YBERN CARBALLO

N2612 CAS
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

ENRIQUE MARTIN FUENTES

N26 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

OSCAR MARTÍN RAYA

N2611 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

TEODORO MUNIATEGUI PUIG

N2612 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

SANTIAGO MESTRES OLIVELLA

N2621 CAT
340025 EQUACIONS DIFERENCIALS

INMACULADA MASSANA HUGAS

N26 CAT
340025 EQUACIONS DIFERENCIALS

INMACULADA MASSANA HUGAS

N2611 CAT
340025 EQUACIONS DIFERENCIALS

INMACULADA MASSANA HUGAS

N2612 CAT
340024 EXPRESSIÓ GRÀFICA

JORDI ORTIZ DOMÈNECH

N26 CAT
340024 EXPRESSIÓ GRÀFICA

GERARD SANZ COLLADO

N2611 CAT
340024 EXPRESSIÓ GRÀFICA

GERARD SANZ COLLADO

N2612 CAT
340027 FÍSICA II

MANUEL MORENO LUPIAÑEZ

N26 CAT
340027 FÍSICA II

JAVIER NAVARRO BOSQUE

N2611 CAT
340027 FÍSICA II

JAVIER NAVARRO BOSQUE

N2612 CAT
340027 FÍSICA II

JAVIER NAVARRO BOSQUE

N2621 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340040 CIMA Ciència dels materials 6.00 AMB 702
340026 CAAV Càlcul avançat 6.00 BAS 749
340024 EXGR Expressió gràfica 6.00 BAS 717
340025 EQDI Equacions diferencials 6.00 BAS 749
340027 FIS2 Física II 6.00 BAS 748


Imprimir aquest horari