Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q2 per al grup N27


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

15:00-16:00

CIMA VGB001 N27CIMA VGA028 N2723
CIMA VGA114 N2723
CAAV VGA105 N2712 :s22
EXGR VGB101 N27CAAV VGB101 N27 :s2
CAAV VGA105 N2711 :s11
CAAV VGB101 N27 :s12

16:00-17:00

17:00-18:00

CIMA VGA028 N2721
CIMA VGB111 N2721
EQDI VGA111 N2712 :s21
CIMA VGA028 N2711
CIMA VGA114 N2711
EQDI VGA111 N2721 :s11
EQDI VGB104 N27CAAV VGA109 N2721 :s12
CIMA VGA111 N2712
EXGR VGA108 N2711
CIMA VGA028 N2712
EQDI VGB101 N27 :s21
EQDI VGB101 N27 :s1
EQDI VGA105 N2711 :s22

18:00-19:00

19:00-20:00

FIS2 VGA212 N27CAAV VGB101 N27CIMA VGA028 N2722
CIMA VGA111 N2722
FIS2 VGA162 N2711 :s12FIS2 VGA212 N27 :s2
FIS2 VGA212 N27 :s12

20:00-21:00


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340026 CÀLCUL AVANÇAT

MIGUEL SANCHEZ CAMPOY

N27 CAT
340026 CÀLCUL AVANÇAT

MIGUEL SANCHEZ CAMPOY

N2711 CAT
340026 CÀLCUL AVANÇAT

ESTER SIMO MEZQUITA

N2712 CAT
340026 CÀLCUL AVANÇAT

ESTER SIMO MEZQUITA

N2721 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

MARIA TERESA BAILE PUIG

N27 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

ISABEL ESPINOSA HERNÁNDEZ

N2711 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

SANTIAGO MESTRES OLIVELLA

N2712 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

EULÀLIA NOGUÉS BOADA

N2721 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

SANTIAGO MESTRES OLIVELLA

N2722 CAT
340040 CIÈNCIA DELS MATERIALS

SERGI MENARGUES MUÑOZ

N2723 CAT
340025 EQUACIONS DIFERENCIALS

JORDI CAELLES ABILLAR

N27 CAT
340025 EQUACIONS DIFERENCIALS

JORDI CAELLES ABILLAR

N2711 CAT
340025 EQUACIONS DIFERENCIALS

FRANCISCO DE ASIS LUIS AGUILO GOST

N2712 CAT
340025 EQUACIONS DIFERENCIALS

FRANCISCO DE ASIS LUIS AGUILO GOST

N2721 CAT
340024 EXPRESSIÓ GRÀFICA

FREDERIC VILÀ MARTÍ

N27 CAT
340024 EXPRESSIÓ GRÀFICA

JAVIER ANTONIO NAVAS LOPEZ

N27 CAS
340024 EXPRESSIÓ GRÀFICA

FRANCESC MOTJER I CERVERO

N2711 CAT
340027 FÍSICA II

ORIOL GARGALLO VICENTE

N27 CAT
340027 FÍSICA II

ORIOL GARGALLO VICENTE

N2711 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340040 CIMA Ciència dels materials 6.00 AMB 702
340027 FIS2 Física II 6.00 BAS 748
340025 EQDI Equacions diferencials 6.00 BAS 749
340026 CAAV Càlcul avançat 6.00 BAS 749
340024 EXGR Expressió gràfica 6.00 BAS 717


Imprimir aquest horari