Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q1 per al grup N32


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

15:00-16:00

EMPR VGB109 N32MFLU VGB007 N32ESTA VGA109 N3212 :s1
ESTA VGA111 N3211 :s2
SIEL VGA017 N3221 :s2
MFLU VGB007 N32 :s1
MFLU VGB007 N32 :s21
SIEL VGA017 N3211 :s2

16:00-17:00

17:00-18:00

EMPR VGB109 N3211FENT VGB007 N32SIEL VGA017 N3213 :s1
SIEL VGA017 N3222 :s2
FENT VGB005 N32 :s1
FENT VGB005 N32 :s21
SIEL VGA017 N3212 :s2
MFLU VGA029 N3211 :s11
MFLU VGA029 N3221 :s21
MFLU VGA029 N3212 :s12

18:00-19:00

19:00-20:00

ESTA VGA214 N32 :s2
SIEL VGA214 N32 :s1
SIEL VGA211 N32FENT VGA029 N3211 :s11
FENT VGA029 N3212 :s21
FENT VGA029 N3221 :s12
FENT VGA108 N3211 :s11
FENT VGA108 N3212 :s21
FENT VGA108 N3221 :s12
ESTA VGA214 N32

20:00-21:00


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340028 EMPRESA

ANNA MARIA MIR SERRA

N32 CAT
340028 EMPRESA

ANNA MARIA MIR SERRA

N3211 CAT
340029 ESTADÍSTICA

ESTER SIMO MEZQUITA

N32 CAT
340029 ESTADÍSTICA

M. DE LAS NIEVES YBERN CARBALLO

N3211 CAS
340029 ESTADÍSTICA

M. DE LAS NIEVES YBERN CARBALLO

N3212 CAS
340038 FONAMENTS D'ENGINYERIA TÈRMICA

JAUME MIQUEL MASALLES

N32 CAT
340038 FONAMENTS D'ENGINYERIA TÈRMICA

DAVID MORENO MAESTRO

N32 CAT
340038 FONAMENTS D'ENGINYERIA TÈRMICA

DAVID MORENO MAESTRO

N3211 CAT
340038 FONAMENTS D'ENGINYERIA TÈRMICA

DAVID MORENO MAESTRO

N3212 CAT
340038 FONAMENTS D'ENGINYERIA TÈRMICA

DAVID MORENO MAESTRO

N3221 CAT
340039 MECÀNICA DE FLUIDS

FERNANDO GARCIA GONZALEZ

N32 CAT
340039 MECÀNICA DE FLUIDS

JORDI VIDAL RUBIO

N32 CAT
340039 MECÀNICA DE FLUIDS

GEMMA CANTÓ ATIENZA

N3211 CAT
340039 MECÀNICA DE FLUIDS

GEMMA CANTÓ ATIENZA

N3212 CAT
340039 MECÀNICA DE FLUIDS

GEMMA CANTÓ ATIENZA

N3221 CAT
340030 SISTEMES ELÈCTRICS

JOSE IGNACIO PERAT BENAVIDES

N32 CAT
340030 SISTEMES ELÈCTRICS

FRANCISCO JOSÉ BALDERAS UYÁ

N3211 CAT
340030 SISTEMES ELÈCTRICS

FRANCISCO JOSÉ BALDERAS UYÁ

N3212 CAT
340030 SISTEMES ELÈCTRICS

FRANCISCO JOSÉ BALDERAS UYÁ

N3213 CAT
340030 SISTEMES ELÈCTRICS

FRANCISCO JOSÉ BALDERAS UYÁ

N3221 CAT
340030 SISTEMES ELÈCTRICS

FRANCISCO JOSÉ BALDERAS UYÁ

N3222 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340028 EMPR Empresa 6.00 BAS 732
340029 ESTA Estadística 6.00 BAS 749
340030 SIEL Sistemes elèctrics 6.00 AMB 709
340039 MFLU Mecànica de fluids 6.00 AMB 729
340038 FENT Fonaments d'enginyeria tèrmica 6.00 AMB 729


Imprimir aquest horari