Horaris d'assignatures 2018/2019 - Q2 per al grup N46


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:30-9:30

FOAU VGA209 N46 :s1
FOAU VGA209 N46 :s21
SIME VGB008 N46 :s1
SIME VGB008 N46 :s21
SIME VGB003 N46

9:30-10:30

10:30-11:30

FOAU VGA210 N4621
FOAU VGA106 N4621
SIEK VGB003 N46FOAU VGA209 N4611
FOAU VGA106 N4611

11:30-12:30

12:30-13:30

FOAU VGA211 N4611 :s22
SIEK VGA116 N4611 :s1
FOAU VGA211 N4621 :s21
SIME VGA024 N4612 :s11
SIME VGA024 N4611 :s21
SIEK VGA116 N4612 :s2
SIEK VGA116 N4621 :s2
SIEK VGB007 N46 :s1

13:30-14:30


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

FRANCISCO JAVIER RUIZ VEGAS

N46 CAT
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

FRANCISCO JAVIER RUIZ VEGAS

N4611 CAT
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

RAMON GUZMAN SOLA

N4611 CAT
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

RAMON GUZMAN SOLA

N4621 CAT
340035 SISTEMES ELECTRÒNICS

JAIME MIRET TOMAS

N46 CAT
340035 SISTEMES ELECTRÒNICS

MIGUEL CASTILLA FERNANDEZ

N4611 CAS
340035 SISTEMES ELECTRÒNICS

MIGUEL CASTILLA FERNANDEZ

N4612 CAS
340035 SISTEMES ELECTRÒNICS

JAIME MIRET TOMAS

N4621 CAT
340034 SISTEMES MECÀNICS

INGRID MAGNUSSON MORER

N46 CAT
340034 SISTEMES MECÀNICS

MARC ESCOLA FERNANDEZ

N4611 CAT
340034 SISTEMES MECÀNICS

MARC ESCOLA FERNANDEZ

N4612 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340033 FOAU Fonaments d'automàtica 6.00 AMB 707
340035 SIEK Sistemes electrònics 6.00 AMB 710
340034 SIME Sistemes mecànics 6.00 AMB 712


Imprimir aquest horari