Horaris d'assignatures 2018/2019 - Q2 per al grup N47


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

10:30-11:30

ELEC VGA016 N4732 :s1
ELEC VGA016 N4731 :s2

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

14:30-15:00

15:00-16:00

MAE1 VGA016 N4722 :s1
CIEL VGA213 N47 :s2
ELDI VGA115 N4712
SIEK VGA116 N4711 :s1
PRFA VGA027 N4711 :s1
PRFA VGA024 N4712 :s2
PRFA VGA024 N4711 :s1
PRFA VGA027 N4712 :s2
CIEL VGA211 N47
ELEC VGA210 N47
CIEL VGA123 N4721 :s2
ELDI VGA115 N4721
MAE1 VGA016 N4721 :s1
PRFA VGA214 N47
FOAU VGA209 N4711 :s21
FOAU VGA209 N4712 :s12
SIME VGA024 N4711 :s12
SIME VGA024 N4712 :s21
FOAU VGA213 N4721
FOAU VGA106 N4721
SIME VGA210 N47 :s21
SIME VGA024 N4721 :s22
SIME VGA210 N47 :s1

16:00-17:00

17:00-18:00

ELEC VGA207 N47 :s1
MAE1 VGA213 N47 :s2
MAE1 VGA016 N4711 :s1
PRFA VGA024 N4721 :s2
PRFA VGA120 N4721 :s2
ELEC VGA017 N4721 :s1
FOAU VGA106 N4712
ELEC VGA017 N4722 :s2
FOAU VGA213 N4712
FOAU VGB005 N47 :s21
FOAU VGB005 N47 :s1
FOAU VGA207 N4721 :s22
RMA1 VGB003 N47 :s2
ELDI VGA116 N4711
MAE1 VGB007 N47
PRFA VGB005 N47 :s1
SIEK VGA211 N47

18:00-19:00

19:00-20:00

RMA1 VGA207 N47
CIEL VGA108 N4712 :s1
ELDI VGA214 N47
CIEL VGA108 N4711 :s2
FOAU VGA106 N4711
FOAU VGA213 N4711 :s2
FOAU VGA209 N4711 :s1
SIEK VGA115 N4712 :s1
SIEK VGA211 N47 :s2
SIME VGA207 N47RMA1 VGA027 N4711 :s2
ELEC VGA016 N4711 :s1
RMA1 VGA027 N4712 :s1
ELEC VGA016 N4712 :s2

20:00-21:00


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340103 CIRCUITS ELÈCTRICS

ENRIC FERRER BARDEM

N47 CAT
340103 CIRCUITS ELÈCTRICS

ENRIC FERRER BARDEM

N4711 CAT
340103 CIRCUITS ELÈCTRICS

ENRIC FERRER BARDEM

N4712 CAT
340103 CIRCUITS ELÈCTRICS

ENRIC FERRER BARDEM

N4721 CAT
340123 ELECTRÒNICA DIGITAL

ANTONIO MIGUEL LOPEZ MARTINEZ

N47 CAS
340123 ELECTRÒNICA DIGITAL

RAFAEL RAMON RAMOS LARA

N4711 CAS
340123 ELECTRÒNICA DIGITAL

RAFAEL RAMON RAMOS LARA

N4712 CAS
340123 ELECTRÒNICA DIGITAL

JOSE ANTONIO SORIA PEREZ

N4721 CAS
340121 ELECTROTÈCNIA

JOSE IGNACIO PERAT BENAVIDES

N47 CAT
340121 ELECTROTÈCNIA

JOSE IGNACIO PERAT BENAVIDES

N4711 CAT
340121 ELECTROTÈCNIA

JOSE IGNACIO PERAT BENAVIDES

N4712 CAT
340121 ELECTROTÈCNIA

JOSE IGNACIO PERAT BENAVIDES

N4721 CAT
340121 ELECTROTÈCNIA

JOSE IGNACIO PERAT BENAVIDES

N4722 CAT
340121 ELECTROTÈCNIA

JOSE IGNACIO PERAT BENAVIDES

N4732 CAT
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

FRANCISCO JAVIER RUIZ VEGAS

N47 CAT
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

RAMON GUZMAN SOLA

N4711 CAT
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

RUBÉN LUMBIARRES LÓPEZ

N4711 CAT
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

RAMON GUZMAN SOLA

N4712 CAT
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

RUBÉN LUMBIARRES LÓPEZ

N4712 CAT
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

CRISTOBAL RAYA GINER

N4721 CAT
340102 MÀQUINES ELÈCTRIQUES I

EUSEBIO MARTINEZ PIERA

N47 CAT
340102 MÀQUINES ELÈCTRIQUES I

EUSEBIO MARTINEZ PIERA

N4711 CAT
340102 MÀQUINES ELÈCTRIQUES I

EUSEBIO MARTINEZ PIERA

N4721 CAT
340102 MÀQUINES ELÈCTRIQUES I

EUSEBIO MARTINEZ PIERA

N4722 CAT
340059 PROCESSOS DE FABRICACIÓ

MAURICIO SIVATTE ADROER

N47 CAT
340059 PROCESSOS DE FABRICACIÓ

MAURICIO SIVATTE ADROER

N4711 CAT
340059 PROCESSOS DE FABRICACIÓ

MAURICIO SIVATTE ADROER

N4712 CAT
340059 PROCESSOS DE FABRICACIÓ

MAURICIO SIVATTE ADROER

N4721 CAT
340054 RESISTÈNCIA DELS MATERIALS I

JOSE LUIS JUNQUERA FERNANDEZ-DIEZ

N47 CAT
340054 RESISTÈNCIA DELS MATERIALS I

MARTA MUSTÉ RODRÍGUEZ

N47 CAT
340035 SISTEMES ELECTRÒNICS

MIGUEL CASTILLA FERNANDEZ

N47 CAS
340035 SISTEMES ELECTRÒNICS

MIGUEL CASTILLA FERNANDEZ

N4711 CAS
340035 SISTEMES ELECTRÒNICS

MIGUEL CASTILLA FERNANDEZ

N4712 CAS
340034 SISTEMES MECÀNICS

INGRID MAGNUSSON MORER

N47 CAT
340034 SISTEMES MECÀNICS

MARC ESCOLA FERNANDEZ

N4711 CAT
340034 SISTEMES MECÀNICS

MARC ESCOLA FERNANDEZ

N4712 CAT
340034 SISTEMES MECÀNICS

MARC ESCOLA FERNANDEZ

N4721 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340121 ELEC Electrotècnia 6.00 ESP 709
340102 MAE1 Màquines elèctriques I 6.00 ESP 709
340103 CIEL Circuits elèctrics 6.00 ESP 709
340123 ELDI Electrònica digital 6.00 ESP 710
340035 SIEK Sistemes electrònics 6.00 AMB 710
340059 PRFA Processos de fabricació 6.00 ESP 712
340054 RMA1 Resistència dels Materials I 6.00 ESP 737
340033 FOAU Fonaments d'automàtica 6.00 AMB 707
340034 SIME Sistemes mecànics 6.00 AMB 712


Imprimir aquest horari