Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q2 per al grup N47


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

15:00-16:00

PRFA VGA027 N4712 :s2
SIEK VGA116 N4711 :s1
CIEL VGA213 N47 :s2
PRFA VGA024 N4712 :s2
ELDI VGA115 N4721
PRFA VGB107 N47
ELEC VGB001 N47
MAE1 VGA213 N47 :s2
CIEL VGA105 N4711 :s1
FOAU VGA106 N4721
ELDI VGA115 N4711
FOAU VGA213 N4721
RMA1 VGA027 N4712 :s1
SIME VGB005 N47

16:00-17:00

17:00-18:00

ELEC VGB001 N47 :s1
PRFA VGA105 N4711 :s2
MAE1 VGA213 N47
PRFA VGA116 N4711 :s2
PRFA VGA024 N4711 :s2
ELEC VGA017 N4712 :s2
ELEC VGA017 N4721 :s1
SIEK VGA115 N4721 :s2
FOAU VGA213 N4712
ELEC VGA017 N4722 :s2
FOAU VGA106 N4712
FOAU VGB001 N47PRFA VGB107 N47 :s1
MAE1 VGA016 N4712 :s1
RMA1 VGB005 N47 :s2
ELDI VGA116 N4712
MAE1 VGA016 N4711 :s2
SIEK VGB001 N47

18:00-19:00

19:00-20:00

RMA1 VGA207 N47
ELDI VGB001 N47
CIEL VGA213 N47
FOAU VGA106 N4711
FOAU VGA213 N4711
SIME VGA024 N4712 :s21
SIME VGA024 N4721 :s22
SIEK VGA115 N4712 :s1
SIEK VGB001 N47 :s2
SIME VGB003 N47 :s1
SIME VGB003 N47 :s21
SIME VGA024 N4711 :s22
ELEC VGA017 N4711 :s2
RMA1 VGA027 N4711 :s2
ELEC VGA017 N4723 :s1

20:00-21:00


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

RAMON GUZMAN SOLA

N47 CAS
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

RUBÉN LUMBIARRES LÓPEZ

N4711 CAT
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

RUBÉN LUMBIARRES LÓPEZ

N4712 CAT
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

OSCAR DE SOUSA PEREZ

N4721 CAT
340033 FONAMENTS D'AUTOMÀTICA

RUBÉN LUMBIARRES LÓPEZ

N4721 CAT
340035 SISTEMES ELECTRÒNICS

MIGUEL CASTILLA FERNANDEZ

N47 CAS
340035 SISTEMES ELECTRÒNICS

JORGE VARELA BARRERAS

N47 CAS
340035 SISTEMES ELECTRÒNICS

JOSE PASCUAL CHICO VILLEGAS

N47 CAS
340035 SISTEMES ELECTRÒNICS

DAVID SARRIA GANDUL

N47 CAT
340034 SISTEMES MECÀNICS

INGRID MAGNUSSON MORER

N47 CAT
340034 SISTEMES MECÀNICS

INGRID MAGNUSSON MORER

N4711 CAT
340034 SISTEMES MECÀNICS

INGRID MAGNUSSON MORER

N4712 CAT
340034 SISTEMES MECÀNICS

INGRID MAGNUSSON MORER

N4721 CAT

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340059 PRFA Processos de fabricació 6.00 ESP 712
340035 SIEK Sistemes electrònics 6.00 AMB 710
340103 CIEL Circuits elèctrics 6.00 ESP 709
340123 ELDI Electrònica digital 6.00 ESP 710
340121 ELEC Electrotècnia 6.00 ESP 709
340102 MAE1 Màquines elèctriques I 6.00 ESP 709
340054 RMA1 Resistència dels Materials I 6.00 ESP 737
340033 FOAU Fonaments d'automàtica 6.00 AMB 707
340034 SIME Sistemes mecànics 6.00 AMB 712


Imprimir aquest horari