Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q1 per al grup R10


Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

15:00-16:00

XACO VGA210 R10G2 :s12
XACO VGA114 R10G2 :s2
XACO VGA210 R10G2 :s2
XACO VGA114 R10G2 :s12
MCME VGA016 R10G2 :s12
MCME VGA114 R10G2 :s12
MCME VGA016 R10G2 :s2
MCME VGA114 R10G2 :s2
SEAI VGA111 R10G2 :s12SIAC VGA120 R10G2 :s1
SIOP VGA114 R10G2 :s2

16:00-17:00

17:00-18:00

SIOP VGA210 R10
SIOP VGA114 R10
MCME VGA114 R10 :s11
MCME VGA114 R10G1 :s12
XACO VGA210 R10G1 :s2
MCME VGA017 R10G1 :s12
XACO VGA114 R10G1 :s2
FOME VGA210 R10
FEIN VGA209 R10
XACO VGA114 R10G1 :s22
XACO VGA210 R10 :s1
XACO VGA210 R10 :s21
FEIN VGA115 R10G1 :s1
FOME VGA114 R10G1 :s1

18:00-19:00

19:00-20:00

SEAI VGA114 R10G1 :s2
SEAI VGA210 R10 :s1
SIAC VGA210 R10MCME VGA114 R10 :s1
MCME VGA114 R10G1 :s2
MCME VGA016 R10G1 :s2
SIOP VGA114 R10G1 :s2
SIAC VGA120 R10G1 :s1
SEAI VGA114 R10G1 :s12
SEAI VGA114 R10G2 :s2
SEAI VGA210 R10 :s11

20:00-21:00


Professors/es de l'horari:

Codi Assignatura Professor/a Grup Idioma
340637 FONAMENTS D'ELECTRÒNICA I INSTRUMENTACIÓ

RAFAEL RAMON RAMOS LARA

R10 CAS
340637 FONAMENTS D'ELECTRÒNICA I INSTRUMENTACIÓ

RAFAEL RAMON RAMOS LARA

R10G1 CAS
340636 FONAMENTS DE MECÀNICA

MAURICIO SIVATTE ADROER

R10 CAS
340636 FONAMENTS DE MECÀNICA

MAURICIO SIVATTE ADROER

R10G1 CAS
340601 MODELAT I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES

JOAN MARC RODRÍGUEZ BERNUZ

R10 CAT
340601 MODELAT I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES

BALDUINO BLANQUÉ MOLINA

R10 CAT
340601 MODELAT I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES

BALDUINO BLANQUÉ MOLINA

R10G1 CAT
340601 MODELAT I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES

JOAN MARC RODRÍGUEZ BERNUZ

R10G1 CAT
340601 MODELAT I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES

JOAN MARC RODRÍGUEZ BERNUZ

R10G2 CAT
340601 MODELAT I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES

BALDUINO BLANQUÉ MOLINA

R10G2 CAT
340622 PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS

CRISTOBAL RAYA GINER

R10G1 CAT
340602 SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ

FRANCISCO JAVIER RUIZ VEGAS

R10 CAS
340602 SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ

FRANCISCO JAVIER RUIZ VEGAS

R10 CAT
340602 SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ

FRANCISCO JAVIER RUIZ VEGAS

R10G1 CAT
340602 SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ

FRANCISCO JAVIER RUIZ VEGAS

R10G2 CAT
340603 SISTEMES AVANÇATS DE CONTROL

PAU MARTI COLOM

R10 CAT
340603 SISTEMES AVANÇATS DE CONTROL

PAU MARTI COLOM

R10G1 CAT
340603 SISTEMES AVANÇATS DE CONTROL

PAU MARTI COLOM

R10G2 CAT
340604 SISTEMES ELECTRÒNICS AVANÇATS I INTEGRACIÓ DE FONTS D'ENERGIA ELÈCTRICA

JOSE LUIS GARCIA DE VICUÑA MUÑOZ DE LA NAVA

R10 CAS
340604 SISTEMES ELECTRÒNICS AVANÇATS I INTEGRACIÓ DE FONTS D'ENERGIA ELÈCTRICA

JOSE LUIS GARCIA DE VICUÑA MUÑOZ DE LA NAVA

R10G1 CAS
340604 SISTEMES ELECTRÒNICS AVANÇATS I INTEGRACIÓ DE FONTS D'ENERGIA ELÈCTRICA

JOSE LUIS GARCIA DE VICUÑA MUÑOZ DE LA NAVA

R10G2 CAS
340609 XARXES DE COMUNICACIONS

RAFAEL VIDAL FERRÉ

R10 CAS
340609 XARXES DE COMUNICACIONS

DAVID RINCON RIVERA

R10 CAS
340609 XARXES DE COMUNICACIONS

JOSE RAMON PINEY DA SILVA

R10 CAS
340609 XARXES DE COMUNICACIONS

RAFAEL VIDAL FERRÉ

R10G1 CAS
340609 XARXES DE COMUNICACIONS

JOSE RAMON PINEY DA SILVA

R10G1 CAS
340609 XARXES DE COMUNICACIONS

JOSE RAMON PINEY DA SILVA

R10G2 CAS
340609 XARXES DE COMUNICACIONS

RAFAEL VIDAL FERRÉ

R10G2 CAS

Assignatures de l'horari:

Codi Nom Descripció Crèdits Tipus Departament
340609 XACO Xarxes de Comunicacions 5.00 OBT 744
340602 SIOP Simulació i Optimització 5.00 OBT 749
340604 SEAI Sist. Electrònics Avançats i Integració de Fonts d'Energia Elèctric 5.00 OBT 710
340601 MCME Modelat i Control de Màquines Elèctriques 5.00 OBT 709
340603 SIAC Sistemes Avançats de Control 5.00 OBT 707
340636 FOME Fonaments de mecànica 5.00 OPT 712
340637 FEIN Fundamentos de Electrónica e Instrumentación 5.00 OPT 710


Imprimir aquest horari