Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q1 per Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Informàtica

Fonaments matemàtics

Química

Física I

Sostenibilitat i accessibilitat

Matemàtiques per al disseny

Ciència dels materials

Expressió gràfica

Física II

Estadística

Maquetació i prototipatge

Taller de disseny I

Mecànica

Expressió artística

Sistemes electrònics pel disseny

Processos de fabricació

Disseny bàsic

Disseny gràfic

Emobility

Agil

Disseny assistit per ordinador

Sistemes de gestió de bateries

Materials per al Disseny

Disseny i prototip de motlles

Vehicles elèctrics i híbrids

Interacció persona-sistema

Fonts i sistemes d'energies renovables

Tècniques d'escriptura per l'enginyeria

Disseny inclusiu i disseny centrat en l'usuari

Electrònica als sistemes d'energies renovables

Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals

Marketing i Producció

Enginyeria de la usabilitat i l'accessibilitat

Gestió i estalvi d'energia elèctrica

Enginyeria forense i fiabilitat industrial