Horaris d'assignatures 2019/2020 - Q1 per Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Informàtica

Fonaments matemàtics

Química

Física I

Sostenibilitat i accessibilitat

Ciència dels materials

Expressió gràfica

Física II

Matemàtiques per al disseny

Taller de disseny I

Mecànica

Expressió artística

Maquetació i prototipatge

Estadística

Sistemes electrònics pel disseny

Processos de fabricació

Disseny assistit per ordinador

Disseny bàsic

Disseny gràfic

Disseny de mecanismes

Disseny i prototip de motllos i matrius

Disseny de màquines assistit per ordinador

Fiabilitat i Integritat dels Productes Industrials

Luminotècnia

Tècniques de manteniment industrial

Sistemes fotovoltaics i eòlics

Marketing i Producció

Tècniques d'escriptura per l'enginyeria

Interacció persona-sistema

Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals

Disseny inclusiu i disseny centrat en l'usuari

Disseny elèctrònic

Enginyeria de la usabilitat i l'accessibilitat

Aplicacions electrònicques

Selecció de materials en el Disseny Industrial

Aplicacions de Motors Elèctrics