Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q2 per Grau en Enginyeria Elèctrica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

No Docent

Informàtica

Sostenibilitat i accessibilitat

Fonaments matemàtics

Química

Física I

Ciència dels materials

Expressió gràfica

Equacions diferencials

Càlcul avançat

Física II

Resistència dels Materials I

Fonaments d'automàtica

Processos de fabricació

Sistemes electrònics

Màquines elèctriques I

Circuits elèctrics

Electrotècnia

Sistemes mecànics

Electrònica digital

Centrals elèctriques i energies renovables

Instal·lacions elèctriques de BT, MT i AT

Sistemes elèctrics de potència

Accionaments Elèctrics

Instal·lacions elèctriques i automatització industrial

Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte

Taller de Robotica Social

Emobility lab

Accessibilitat aplicada

Sostenibilitat aplicada