Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q1 per Grau en Enginyeria Elèctrica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

No Docent

Sostenibilitat i accessibilitat

Informàtica

Fonaments matemàtics

Química

Física I

Ciència dels materials

Equacions diferencials

Càlcul avançat

Física II

Expressió gràfica

Sistemes elèctrics

Empresa

Fonaments d'enginyeria tèrmica

Estadística

Mecànica de fluids

Línies elèctriques

Emobility

Màquines elèctriques II

Agil

Organització de la producció

Internet

Automatització industrial

Regulació Automàtica

Electrònica de potència

Fonts i sistemes d'energies renovables

Gestió de projectes

Electrònica als sistemes d'energies renovables

Programació multiplataforma i distribuïda

Vehicles elèctrics i híbrids

Gestió i estalvi d'energia elèctrica

Tècniques d'escriptura per l'enginyeria

Sistemes de gestió de bateries

Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals