Horaris d'assignatures 2019/2020 - Q1 per Grau en Enginyeria Elèctrica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Informàtica

Fonaments matemàtics

Química

Sostenibilitat i accessibilitat

Física I

Física II

Expressió gràfica

Ciència dels materials

Equacions diferencials

Càlcul avançat

Empresa

Fonaments d'enginyeria tèrmica

Estadística

Mecànica de fluids

Sistemes elèctrics

Regulació Automàtica

Electrònica de potència

Línies elèctriques

Automatització industrial

Organització de la producció

Internet

Màquines elèctriques II

Vehicles elèctrics i híbrids

Programació multiplataforma i distribuïda

Tècniques d'escriptura per l'enginyeria

Gestió de Sistemes Elèctrics de Potència i Estalvi d'Energia Elèctrica

Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals

Sistemes fotovoltaics i eòlics

Luminotècnia

Tècniques de manteniment industrial

Gestió de projectes

Aplicacions de Motors Elèctrics