Horaris d'assignatures 2018/2019 - Q2 per Grau en Enginyeria Elèctrica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Sostenibilitat i accessibilitat

Informàtica

Química

Física I

Fonaments matemàtics

Física II

Equacions diferencials

Càlcul avançat

Ciència dels materials

Expressió gràfica

Electrònica digital

Fonaments d'automàtica

Resistència dels Materials I

Sistemes mecànics

Processos de fabricació

Sistemes electrònics

Màquines elèctriques I

Circuits elèctrics

Electrotècnia

Centrals elèctriques i energies renovables

Instal·lacions elèctriques de BT, MT i AT

Sistemes elèctrics de potència

Instal·lacions elèctriques i automatització industrial

Pràctica en tercera llengua

Accionaments Elèctrics

Sostenibilitat aplicada

Accessibilitat aplicada

Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte