Horaris d'assignatures 2019/2020 - Q1 per Grau en Enginyeria Informàtica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Fonaments matemàtics

Física

Fonaments de programació

Introducció als Computadors

Lògica i Àlgebra

Matemàtica discreta

Programació I

Estructura de computadors I

Estructura de la Informació

Estructura de computadors II

Estadística

Introducció a l'Enginyeria del Programari

Sistemes operatius

Internet

Automatització industrial

Administració de sistemes operatius

Projecte de Programació

Sistemes operatius distribuïts i en xarxa

Paral·lelisme i Concurrència

Recuperació de la Informació

Tècniques d'escriptura per l'enginyeria

Programació multiplataforma i distribuïda

Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals

Desenvolupament d'aplicacions mòbils

Economia, ètica i societat

Mineria de Dades