Horaris d'assignatures 2024/2025 - Q1 per Grau en Enginyeria Informàtica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Física

Fonaments de programació

Introducció als Computadors

Fonaments matemàtics

Estructura de computadors I

Matemàtica discreta

Lògica i Àlgebra

Programació I

Introducció a l'Enginyeria del Programari

Estructura de la Informació

Sistemes operatius

Estadística

Estructura de computadors II

Automatització industrial

Formula Student 1

Administració de sistemes operatius

Internet

Projecte de Programació

Sistemes operatius distribuïts i en xarxa

Agil

Paral·lelisme i Concurrència

Moto Student 1

Desenvolupament d'aplicacions mòbils

Tècniques d'escriptura per l'enginyeria

Mineria de Dades

Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals

Recuperació de la Informació

Programació multiplataforma i distribuïda