Horaris d'assignatures 2018/2019 - Q2 per Grau en Enginyeria Informàtica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Física

Introducció als Computadors

Fonaments de programació

Fonaments matemàtics

Matemàtica discreta

Lògica i Àlgebra

Programació I

Estructura de computadors I

Empresa

Xarxes de Computadors

Ampliació a l'Enginyeria del Programari

Arquitectura de Computadors

Gestió d'empreses TIC

Future Internet

Xarxes multimèdia

Seguretat i Administració de Xarxes

Projecte de Tecnologies de la Informació

Disseny i Administració de Bases de Dades

Pràctica en tercera llengua

Interacció i disseny d'interfícies

Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte

Processament i Explotació de Dades Textuals

Xarxes Sense fil: Tecnologies i Aplicacions

Sostenibilitat aplicada

Accessibilitat aplicada