Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q1 per Grau en Enginyeria Informàtica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

No Docent

Fonaments matemàtics

Física

Fonaments de programació

Introducció als Computadors

Lògica i Àlgebra

Programació I

Estructura de computadors I

Matemàtica discreta

Introducció a l'Enginyeria del Programari

Estructura de la Informació

Sistemes operatius

Estadística

Estructura de computadors II

Paral·lelisme i Concurrència

Agil

Automatització industrial

Administració de sistemes operatius

Internet

Projecte de Programació

Sistemes operatius distribuïts i en xarxa

Emobility

Desenvolupament d'aplicacions mòbils

Tècniques d'escriptura per l'enginyeria

Mineria de Dades

Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals

Recuperació de la Informació

Programació multiplataforma i distribuïda