Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q1 per Grau en Enginyeria Electrònica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Informàtica

Fonaments matemàtics

Sostenibilitat i accessibilitat

Química

Física I

Càlcul avançat

Ciència dels materials

Física II

Expressió gràfica

Equacions diferencials

Mecànica de fluids

Empresa

Estadística

Sistemes elèctrics

Fonaments d'enginyeria tèrmica

Sistemes digitals

Organització de la producció

Emobility

Agil

Automatització industrial

Internet

Electrònica analògica

Regulació automàtica

Sistemes de gestió de bateries

Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals

Sistemes d'instrumentació

Gestió de projectes

Vehicles elèctrics i híbrids

Fonts i sistemes d'energies renovables

Sistemes de producció integrats

Electrònica als sistemes d'energies renovables

Programació multiplataforma i distribuïda

Sistemes distribuïts industrials

Gestió i estalvi d'energia elèctrica

Tècniques d'escriptura per l'enginyeria