Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q2 per Grau en Enginyeria Electrònica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Sostenibilitat i accessibilitat

Informàtica

Fonaments matemàtics

Química

Física I

Equacions diferencials

Càlcul avançat

Física II

Ciència dels materials

Expressió gràfica

Fonaments d'automàtica

Electrònica digital

Processos de fabricació

Màquines elèctriques I

Circuits elèctrics

Electrotècnia

Sistemes mecànics

Resistència dels Materials I

Sistemes electrònics

Electrònica de potència

Instrumentació electrònica

Sistemes robotitzats

Enginyeria de Control

Informàtica industrial

Taller de Robotica Social

Emobility lab

Accessibilitat aplicada

Sostenibilitat aplicada

Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte