Horaris d'assignatures 2018/2019 - Q2 per Grau en Enginyeria Electrònica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Sostenibilitat i accessibilitat

Informàtica

Química

Física I

Fonaments matemàtics

Física II

Equacions diferencials

Càlcul avançat

Ciència dels materials

Expressió gràfica

Electrònica digital

Fonaments d'automàtica

Resistència dels Materials I

Sistemes mecànics

Processos de fabricació

Sistemes electrònics

Màquines elèctriques I

Circuits elèctrics

Electrotècnia

Electrònica de potència

Instrumentació electrònica

Sistemes robotitzats

Informàtica industrial

Pràctica en tercera llengua

Enginyeria de Control

Sostenibilitat aplicada

Accessibilitat aplicada

Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte