Horaris d'assignatures 2019/2020 - Q1 per Grau en Enginyeria Electrònica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Informàtica

Fonaments matemàtics

Química

Física I

Sostenibilitat i accessibilitat

Ciència dels materials

Física II

Expressió gràfica

Equacions diferencials

Càlcul avançat

Empresa

Estadística

Sistemes elèctrics

Fonaments d'enginyeria tèrmica

Mecànica de fluids

Automatització industrial

Electrònica analògica

Regulació automàtica

Internet

Organització de la producció

Sistemes digitals

Vehicles elèctrics i híbrids

Sistemes fotovoltaics i eòlics

Sistemes de producció integrats

Luminotècnia

Sistemes distribuïts industrials

Energies renovables

Programació multiplataforma i distribuïda

Tècniques d'escriptura per l'enginyeria

Sistemes d'instrumentació

Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals

Tècniques de manteniment industrial

Gestió de projectes

Aplicacions de Motors Elèctrics