Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q2 per Grau en Enginyeria Mecànica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Informàtica

Sostenibilitat i accessibilitat

Fonaments matemàtics

Química

Física I

Equacions diferencials

Càlcul avançat

Física II

Ciència dels materials

Expressió gràfica

Fonaments d'automàtica

Sistemes electrònics

Màquines elèctriques I

Circuits elèctrics

Processos de fabricació

Electrotècnia

Sistemes mecànics

Electrònica digital

Resistència dels Materials I

Disseny i simulació assistit per ordinador

Disseny de màquines

Enginyeria tèrmica

Estructures i construccions industrials

Enginyeria de fluids

Enginyeria de superficies

Operació i Programació de Centres de Mecanitzat

Taller de Robotica Social

Accessibilitat aplicada

Emobility lab

Sostenibilitat aplicada

Habilitats acadèmiques pel desenvolupament d'un projecte