Horaris d'assignatures 2019/2020 - Q1 per Grau en Enginyeria Mecànica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Informàtica

Fonaments matemàtics

Sostenibilitat i accessibilitat

Química

Física I

Física II

Expressió gràfica

Equacions diferencials

Càlcul avançat

Ciència dels materials

Empresa

Fonaments d'enginyeria tèrmica

Estadística

Mecànica de fluids

Sistemes elèctrics

Internet

Teoria de màquines

Resistència dels materials II

Materials estructurals

Expressió gràfica II

Automatització industrial

Organització de la producció

Materials i processos avançats de fabricació

Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals

Tècniques experimentals i de simulació d'anàlisi de tensions

Programació multiplataforma i distribuïda

Disseny de màquines assistit per ordinador

Fiabilitat i Integritat dels Productes Industrials

Màquines tèrmiques i hidràuliques

Sistemes fotovoltaics i eòlics

Tècniques de manteniment industrial

Disseny elèctrònic

Disseny i prototip de motllos i matrius

Vehicles elèctrics i híbrids

Aplicacions electrònicques

Tractaments de Superfícies per Aplicacions Industrials

Luminotècnia

Gestió de projectes

Tècniques d'escriptura per l'enginyeria

Aplicacions de Motors Elèctrics