Horaris d'assignatures 2019/2020 - Q1 per Grau en Àmbit Industrial


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Informàtica

Fonaments matemàtics

Química

Física I

Sostenibilitat i accessibilitat

Física II

Ciència dels materials

Expressió gràfica

Equacions diferencials

Càlcul avançat

Mecànica de fluids

Empresa

Estadística

Sistemes elèctrics

Fonaments d'enginyeria tèrmica