Horaris d'assignatures 2024/2025 - Q1 per Grau en Àmbit Industrial


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Informàtica

Sostenibilitat i accessibilitat

Fonaments matemàtics

Química

Física I

Càlcul avançat

Física II

Ciència dels materials

Expressió gràfica

Equacions diferencials

Fonaments d'enginyeria tèrmica

Mecànica de fluids

Empresa

Estadística

Sistemes elèctrics