Horaris d'assignatures 2018/2019 - Q2 per Grau en Àmbit Industrial


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

Sostenibilitat i accessibilitat

Informàtica

Química

Física I

Fonaments matemàtics

Equacions diferencials

Càlcul avançat

Expressió gràfica

Ciència dels materials

Física II

Fonaments d'automàtica

Sistemes electrònics

Processos de fabricació

Màquines elèctriques I

Circuits elèctrics

Electrotècnia

Electrònica digital

Resistència dels Materials I

Sistemes mecànics